Slovenska zastava

Z całkowitej liczby wyborców 1887 zapisanych na listę wyborców, głosujący 111, tj. 5,88%, głosowali, z których głosowali wyborcy 111, tj. 5,88% według kart do głosowania.

Poprawne listy to 110 lub 99,10%. Nieprawidłowe karty do głosowania 1 lub 0,90%.

W wyborach nominowano dokładnie tyle samo kandydatów, którzy zostali wybrani do słoweńskiej Rady Mniejszości Narodowych w Zagrzebiu. Oto ich imiona:

1. LUKA HRIBAR

2. BORUT GULIČ

3. IRENA ŠONC
4. ALOJZ KRAMAR 5. IVAN KUNEJ

6. MIROSLAVA-MARIA BAHUN

7. STANKA HERAK
8. ANTON LAH
9. MARTINA OBLAK PEHNEC

10. DARKO ŠONC
11. HEDVIKA ĆERANIĆ
12. MARJAN DIRNBEK
13. POLONA JURINIĆ
14. ROLANDO NIKČEVIĆ
15. MATIJA GULIČ
16. OLGA TKALČEC
17. KATARINA FURJAN
18. SILVESTER KMETIĆ
19. MARJA CRNKOVIĆ
20. FRANCJA ROP
21. VASILIJA TOVARLOŽA
22. NADA GAJDAROV
23. MARIA ANA NEMEC
24. STANKICA NOVKOVIĆ
25. KATARINA-BOŽICA LATINČIĆ