Z całkowitej liczby wyborców 31 austriackiej mniejszości narodowej zapisanej na listę wyborców w Zagrzebiu, wyborcy 3, tj. 9,68%, głosowali, z których głosujący 3 głosowali, tj. 9,68%, zgodnie z kartami do głosowania. Poprawne listy to 3 lub 100,00%. Nieprawidłowe karty do głosowania 0 lub 0,00%.

BRUNO BELJAK i jego zastępca, NIVES BELJAK, byli jedynymi kandydatami, którzy wygrali zwycięstwo z łatwością, zdobywając wszystkie trzy głosy, i będą reprezentować austriacką mniejszość narodową w Zagrzebiu.