Polska flaga

Z całkowitej liczby wyborców 123 w polskiej mniejszości narodowej zapisanych na listę wyborców w Zagrzebiu, wyborcy 48, tj. 39,02%, głosowali, z których głosujący 48 głosowali, tj. 39,02%, zgodnie z kartami do głosowania. Poprawne listy to 48 lub 100,00%. Nieprawidłowe karty do głosowania 0 lub 0,00%.

Ze wszystkich wyborów mniejszości narodowych w Zagrzebiu były to dalekosiężne wybory, a wyniki były świetne, zwłaszcza w porównaniu z wybuchem innych mniejszości narodowych.

WALENTYNA LONČARIĆ i jej zastępczyni EWA MAJSTOROVIĆ i JOLANTA SYCHOWSKA KAVEDŽIJA i jej zastępczyni IZABELLA GLAVIĆ mieli oczywiście bardzo aktywną kampanię, gdy przyciągnęła ich nawet polska 40. Lončarić i Majstorović pokonali głosy 27, a ich rywale zabrali głos 21.