Słowacka flaga

Z całkowitej liczby wyborców 172 słowackiej mniejszości narodowej zapisanej na listę wyborców w Zagrzebiu, wyborcy 14, tj. 8,14%, głosowali za głosowaniem, z głosowaniem 14, tj. 8,14%, według kart do głosowania.

Poprawne listy to 14 lub 100,00%. Nieprawidłowe karty do głosowania 0 lub 0,00%.

Jedynie przedstawiciele Słowackiej Mniejszości Narodowej w Zagrzebiu zostali nominowani tylko przez Zlatko Jevaka i jego zastępcę Đurđica Sušę, więc otrzymali wszystkie głosy 14.