Flaga ukraińska

Z ogólnej liczby wyborców 308 narodowości ukraińskiej zapisanych na listę wyborców w Zagrzebiu, wyborcy 58, tj. 18,83%, głosowali za głosowaniem, z głosowaniem 58, tj. 18,83%, według kart do głosowania.

Poprawne listy to 57 lub 98,28%. Nieprawidłowe karty do głosowania 1 lub 1,72%.
VIKTOR FILIMA i jego zastępca MARIJA MELEŠKO wygrali głos 41, Slavko Burda i jego zastępca Natalija Pavičić 16, aby Ukraińcy reprezentowali Filimę i Meleško.