Flaga Izraela

Z ogólnej liczby wyborców 184 narodowości żydowskiej zapisanych na listę wyborców w Zagrzebiu, wyborcy 33, tj. 17,93%, głosowali, z których głosujący 33 głosowali, tj. 17,93%, zgodnie z kartami do głosowania.

Poprawne listy to 33 lub 100,00%. Nieprawidłowe karty do głosowania 0 lub 0,00%.

Sanja Zoričić Tabaković i jej zastępczyni Dina Šosberger Stampalija byli jedynymi kandydatami i zabrali wszystkie głosy. Ponieważ nie było prawdziwego wyboru, odpowiedź prawie procentu 18 jest więcej niż dobra. Być może dlatego, że Żydzi, a także Polacy i Rosjanie, którzy osiągnęli najwyższy poziom wykluczenia w tych wyborach mniejszościowych w Zagrzebiu, tylko kobiety miały kandydatów.