Zgodnie z dekretem miejskim o warunkach i sposobie trzymania zwierząt domowych oraz sposobie postępowania z porzuconymi i zagubionymi zwierzętami, właściciele psów i kotów, które nie zostały wysterylizowane, zobowiązani są zgłosić je do rejestracji w miejskim organie administracyjnym odpowiedzialnym za ochronę zwierząt, opublikowanym przez biuro Zagrzebia ds. Rolnictwa i leśnictwa ,

Urząd Miejski ds. Rolnictwa i Leśnictwa złożył również wniosek online na oficjalnej stronie miasta Zagrzebia, aby ułatwić właścicielom zwierząt nieestryfikowanych składanie: https://www.zagreb.hr/upis-u-evidenciju-vlasnika-pasa-i-macaka/138637

Link do logowania znajduje się na stronie głównej miasta macierzystego https://www.zagreb.hr/ SERWIS ONLINE DLA OBYWATELI - WYŚLIJ W REJESTRZE PASA I FILMÓW KUPNYCH